Rozmiar: 15909 bajtów

- 001 -

1360, Oleśniczka Mała k. Oławy

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludovicus) stwierdza, że Bertold zwany Schenke z Kruszyny k. Brzegu (Bertholdus dictus Schenke de Schonaw) za zgodą swojego syna Jana sprzedał 5 grzywien rocznego czynszu ze wszystkich swoich dóbr w Kruszynie k. Brzegu (Schonaw) swej pasierbicy Klarze żonie Niczca de Schelndorf (Niczco) z prawem nabywcy do zastawu dóbr. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Ydsico Curzantka, Schenko z Witowic k. Oławy (Wythowicz), Henryk de Richinberg, Teodoryk de Redirn (Theodoricus), Piotr Ome (Petrus) i Jan (Johannes).


Regest: AP Wrocław. .Akta m. Wrocławia, sygn. B 89, 1, s. 44.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów