Rozmiar: 15909 bajtów

- 029 -

1360, Opole (Opol)

Bolko III książę opolski (Bolco ... dux Opoliensis) zatwierdza sprzedaż części wsi Prószków k. Opola (Proskow) Mersanowi z Prószkowa k. Opola (Mersanus de Proskow).

Świadkowie: m.in. Jeszko de. . . (Jesco), Witko z Groszowic k. Opola (Groschowicz), Michał z Wysokiej k. Głubczyc (Michael de Wisoca), Imbramus de...

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., częściowo zachowany, AP Wrocław, sygn. Rep. 4f, nr 65c.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów