Rozmiar: 15909 bajtów

- 019 -

1360

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy nadaje w lenno swojemu słudze Szymonowi folusz w Lubinie położony od strony Ścinawy.

Regest: Z.fG.Schl., VI, s. 31, 292.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów