Rozmiar: 15909 bajtów

- 004 -

1360 ? Wrocław ?

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus ... Wrat[islauiensis]) stwierdza, że w jego obecności Peczko de Waldow (Peczco) wójt dziedziczny w Głuchołazach (Czeginhals) sprzedał Krystianowi z Tyńca k. Niemczy (Cristanus de Tincz) mieszczaninowi nyskiemu (Nysensis) i jego spadkobiercom za 60 grzywien połowę wsi Sucha Kamienica k. Nysy (Durrekempnicz) wraz ze wszystkimi prawami, które posiadał sprzedający oraz jego nieżyjący ojciec Jan de Waldow (Johannes). Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 31, sygn. 1A, s. 83v.
Regest: Quellen und Darstellungen zur schlesichen Geschichte, t. X, s. 23, nr 16.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów