Rozmiar: 15909 bajtów

- 141 -

1360, 15 IV, Otmuchów (Othmuchow)

XVII Kal. Maii

Przecław (Preczlaus) biskup wrocławski zatwierdza nadanie połowy wsi Jenowicz przez Mikołaja II księcia opawskiego kościołowi parafialnemu w Raciborzu z 1339 r., 15 X (por. R.z.schl.Gesch., nr 6348).

Regest: AP Wrocław, sygn. Rep. 111, nr 5b.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów