Rozmiar: 15909 bajtów

- 143 -

1360, 20 IV, Wrocław (Wrat[islauia])

XII Kal. Maii

Konrad (Conradus) opat, Jan (Johannes) przeor oraz konwent Kanoników Regularnych na Piasku we Wrocławiu (apud Wratislauiam in Arena) stwierdzają, że Paweł Milnow (Paulus) w obecności Konrada (Conradus) prokuratora, Przecława biskupa wrocławskiego (Preczlaus ... Wratislaviensis) nabył z prawem odkupu za 17 grzywien 2 grzywny rocznego czynszu z Domaszczyna k. Oleśnicy (Domasczin), które klasztor otrzymał od Agnieszki wdowy po Lutku złotniku (Agnes relicta olym Lutkonis aurifabri), mieszczaninie wrocławskim (Wratislauiensis).

Świadkowie: Jan (Johannes) przeor, Herman Hornlini (Hermannus) pielęgniarz, Piotr (Petrus) kustosz u Św. Ducha, Augustyn (Augustinus) zastępca przeora, Piotr Jauernik (Petrus) prepozyt, Piotr Niger (Petrus), Mikołaj Conaplat (Nicolaus) - prokuratorzy konwentu, Jan z Paczkowa (Johannes de Paczcow) prepozyt w Krzydlinie k. Wołowa (Cridlinensis), qui presencia habuit in commisso.

Dwie pieczęcie opata i klasztoru.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. 1360, 20 IV, Wrocław.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów