Rozmiar: 15909 bajtów

- 145 -

1360, 29 IV, Wrocław (Wratisla[auia])

fer. quarta ante b. Walpurgis Virginis

Konrad de Falkenhain (Cunradus) stwierdza, że w jego obecności Panczko i Thuringus bracia zwani Radak sprzedali za 96 grzywien Stefanowi z Jarząbkowic k. Środy Śl. (Stephanus de Grzebcowicz) i jego spadkobiercom połowę wsi Jenkowice k. Środy Śl. (Jenkewicz), połowę sołectwa i karczmę tamże oraz inne dochody z obowiązkiem służby konnej przez 1/4 roku na rzecz króla czeskiego.

Kopia: łac., AP Wrocław, Zbiór Klosego, nr 21, s. 133-134.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 1, s. 358.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów