Rozmiar: 15909 bajtów

- 146 -

1360, 30 IV, Avignon (Avinion, Francja)

II Kal. Mai. Pontificatus nostri anno octavo

Innocenty VI (Innocencius) papież na pro¶bę wikariuszy kolegiaty ¦w. Krzyża we Wrocławiu (Wratislaviensis) zatwierdza uchwalone i zatwierdzone przez Przecława (Pretzlaus) biskupa wrocławskiego statuty tejże kolegiaty z 1354 r., 10 II, Wrocław (por. Regesty ¶l±skie pod red. W. Korty, t. II, Wrocław 1983, nr 992).

Druk: VMPL, I, s. 593, nr 796.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań ¦l±skoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty ¦l±skie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów