Rozmiar: 15909 bajtów

- 147 -

1360, 4 V, Wrocław (Wratislauia)

IV Non. Maii

Jan syn nieżyjącego Apeczki (Johannes quondam Apeczconis), kleryk m. Wrocławia (Wratislauiensis) i notariusz publiczny, na prośbę Jana Conoplacha (Johannes Conoplach) kanonika kościoła Św. Idziego we Wrocławiu oraz prokuratora Galla de Lemberg, mistrza joannitów na Polskę i Czechy, transumuje dokument Ernesta arcybiskupa praskiego z 1352 r., 18 VIII.

Świadkowie: Piotr de Cunczindorph (Petrus), Thilo z Głogowa (Magna Glogouia), Piotr z Nysy (Petrus de Nysa), Dominik z Oświęcimia (Dominicus de Osswenczin) - klerycy i notariusze publiczni.


Regest: RBM, VII, 2, s. 319, nr 496.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów