Rozmiar: 15909 bajtów

- 148 -

1360, 4 V, Oleśnica (Olsna)

in die st. Floriani

Konrad I książę Śląska, pan Oleśnicy (Conradus ... dux Slezie dominus Olsniczensis et Kozlensis) stwierdza. że w jego obecności Heinczko z Radłowa k. Oławy (Radilwicz) sprzedał za 10 grzywien Piotrowi (Petrus) synowi Petraszka de Plaskoczicz (Petraschko) 1 1/2 grzywny rocznego czynszu ze wszystkich swych dóbr płatne na św. Marcina (11 XI). Jeżeli czynsz ten będzie płacony przed tym świętem, wówczas ma on być pomniejszony o 3 wiardunki, a w wypadku nieuiszczenia owego czynszu dobra te zostaną zastawione.

Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 33. sygn. 1A. s. 43.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów