Rozmiar: 15909 bajtów

- 152 -

1360, 6 V, Wrocław ?

die st. Johannis ante portam latinam

Ludwik I (Ludwicus) książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że w jego obecności Hanko Engilger (Hanco) sprzedał za 100 grzywien Hankowi zwanemu Jezer (Hanco) oraz jego spadkobiercom 5 łanów oczynszowanych w Starym Piskorzowie k. Oławy (Antiqua Piskerow) wraz z przynależnościami i prawami alienacji. Jeżeli chodzi o czynsz w wysokości 10 grzywien rocznie, który z tych łanów sprzedał Hanko Engilger Hankowi Jenksch (Hanco) za 60 grzywien, to może on zostać odkupiony przez Hanka Jezir lub jego spadkobierców za tę samą cenę. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 109.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89, 1, s. 43v; Z. f. G. Schl., VI, s. 30, nr 287.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów