Rozmiar: 15909 bajtów

- 157 -

1360, 10 V, Nysa (Nysa)

dominica proxima ante Rogaciones

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus ... episcopus Wrat[islauiensis]) stwierdza, że w jego obecności Henryk (Henricus) i Jan (Johannes) bracia, synowie Friczka z Kopernik k. Nysy (Friczco de Koppirnik), nadali Sydlowi z Iławy k. Nysy (Sydlo de Ilauia) czwartą część z 1/3 dochodu z sądownictwa oraz sołectwo z prawem połowu ryb, uboju, wypasu bydła zwanego popularnie Trist w Kopernikach k. Nysy (Koppirnik) z wyłączeniem 2 łanów, które zostawili obaj bracia na własny użytek, zamieniając za pół wolnego łanu w Kopernikach, który posiada ww. Sydlo wraz z domem (curia). Ponadto Arnold zwany Femyn z Kopernik k. Nysy (Arnoldus dictus Femyn de Koppirnyk) sprzedaje ww. Sydlowi drugą ćwiartkę z 1/3 dochodu z sądownictwa w Kopernikach. Wystawca zatwierdza tę darowiznę i sprzedaż.

Pieczęć wystawcy uszkodzona.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. 1360, 10 V, Nysa.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów