Rozmiar: 15909 bajtów

- 161 -

1360, 14 V

die Ascensionis Domini

Marcin Kunschake ze Św. Katarzyny k. Wrocławia nadał swej córce Katarzynie (Katharina), żonie Macieja Kaltenborn (Matthias), 1 łan z 4 łanów położonych k. Św. Katarzyny k. Wrocławia wolne od obciążeń z tytułu prawa książęcego, co potwierdza Konrad de Falkenhain.

Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 3, s. 282.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów