Rozmiar: 15909 bajtów

- 162 -

1360, 16 V, Wrocław (Wratislauia)

XVII Kal. Junii

Jan Spibmeri (Johannes) prokurator Jana Wert (Johannes) proboszcza kościoła Marii Magdaleny we Wrocławiu (Wrat[islauia]) stwierdza, że Henryk z Rui k. Legnicy (Heynricus de Royn) proboszcz kościoła Wszystkich Świętych we Wrocławiu (Wrat[islauia)), Arnold Wuyl (Arnoldus) i Konrad Apotecari (Conradus) mieszczanie wrocławscy (Wrat[islauienses]) jako wykonawcy testamentu magistra Ermberyka (Ermbericus), niegdyś rektora szkoły przy kościele Marii Magdaleny we Wrocławiu, który ufundował ołtarz w tymże kościele, oświadczają, że każdorazowy altarzysta ma posiadać dochody z prawa patronatu nad ww. ołtarzem i nie powinno to zależeć od woli proboszcza.

Oryg.: łac., AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, Dokumenty sygn. 1360, 16 V, Wrocław.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia; sygn. D 38, s. 35.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów