Rozmiar: 15909 bajtów

- 167 -

1360, 31 V

Dominica Trinitatis

Konrad de Falkenhain starosta wrocławski stwierdza, że Małgorzata (Margaretha) córka Ernka ze Złotoryi (Ernco de Goldberg), wdowa po Janie Rutheni, nadała temuż Ernkowi połowę folwarku Gaj k. Wrocławia (Gay) oraz swej córce 1 1/2 łanu wolne od wszelkich powinności.

Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 1, s. 162.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów