Rozmiar: 15909 bajtów

- 169 -

1360, 4 VI, Praga (Praga)

indictione XIII, II Non. iuni regnorum nostrorum anno XIV imperii vero sexto

Karol IV cesarz i książęta Bolko II świdnicki (Bolko Swydnicensis) i Bolko III opolski (Bolko Opoliensis) przyrzekają Burghardowi burgrabiemu magdeburskiemu (Burgghardus ... Magdeburgensis) i zarządcy dworu cesarskiego oraz jego następcom, a także Jescowi z Wartemberka (Jesco de Wartemberg, Czechy) zwanemu Wessel burgrabiemu praskiemu (Pragensis) i jego następcom wypłacić do następnego święta św. Walpurgii (1 V) 500 kóp groszy na zamku Welisch.

Ekscerpt: RBM, VII, 2, s. 330, nr 520.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów