Rozmiar: 15909 bajtów

- 172 -

1360, 5 VI, Jawor ?

an dem nechsten Vritage noch der heylegin Lichensis tag

Henryk (Heynrich) i Hanke Teuche zastępcy wójtów dziedzicznych w Jaworze (Jawor) oraz ławnicy Maciej Petirwicz (Mathis) Henlin Vrobin, Kunlin Begir, Hencke Schroten, Welczil Prusnicz, Hencze Kuseler i Luppold stwierdzają, że w ich obecności na sądzie gajonym Hannus i Kunrod wójtowie dziedziczni jaworscy zrzekli się we własnym imieniu oraz swoich spadkobierców praw dziedzicznych do 2 ław mięsnych w Jaworze na rzecz klasztoru Cystersów w Lubiążu (Lubys).

Pieczęć wystawcy uszkodzona.


Oryg.: niem., AP Wrocław, sygn. Rep. 92, nr 329.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów