Rozmiar: 15909 bajtów

- 175 -

1360, 5 VI, Villeneuve les Avignon (Villa Nova Avinionensis diocesis, Francja)

Non Junii. Pontificatus nostri anno octavo

Innocenty VI (Innocentius) papież poleca biskupowi ołumunieckiemu (Olomucensis), aby na prośbę Karola IV cesarza (Carolus Romanorum Imperator et Boemie rex), króla Ludwika Węgierskiego (Ludvicus Ungerie rex), Bolka I księcia niemodlińskiego (Bolco dux Slesie et dominus Falkenbergensis) udzielił z upoważnienia wystawcy dyspensy na zawarcie związku małżeńskiego przez Mikołaja II księcia Opawy (Nicolaus dux Oppaviae) z Jutą (Iucta) córką ww. księcia Bolka spokrewnioną w 3 pokoleniu z jego zmarłą żoną Anną (Anna), zobowiązując jednocześnie Mikołaja do wysłania w ciągu najbliższych 4 miesięcy na okres 6 miesięcy 25 konnych i uzbrojonych rycerzy do Rzymu (Roma) do dyspozycji Idziego biskupa Sabiny k. Rzymu, legata papieskiego we Włoszech (Egidius episcopus Sabinensis).

Druk: VMPL. I, s. 595, nr 797.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów