Rozmiar: 15909 bajtów

- 179 -

1360, 10 VI

Otto starszy de Gluboz właściciel wsi Wolfildorf k. Kłodzka (Wilkanów) za zgodą swej żony Agnieszki oraz swych synów: Ottona, Reynharda i Henryka, a także za specjalnym pozwoleniem arcybiskupa praskiego Ernesta oraz Sydlinusa, proboszcza ww. wsi funduje ołtarz pod wezwaniem NM Panny, Św. Katarzyny, Św. Doroty i innych świętych w kościele parafialnym w tejże wsi, a na jego uposażenia przeznacza roczny czynsz w wysokości 4 grzywien i 2 groszy z dóbr, które tam posiadał.

Regest: Z.f.G.Schl.. 15, s. 231.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów