Rozmiar: 15909 bajtów

- 184 -

1360, 15 VI, Otmuchów (Othmuchow)

XVII Kal. July

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus ... Wrat[islauiensis]) stwierdza. że Cunczhco zwany de Muschczin nadał braciom Mikołajowi (Nicolaus) i Janowi (Johannes) zwanym Kalen 6 łanów chłopskich, które dotąd posiadali jako rekompensatę za dochody z sądownictwa w Waltheriuilla. Wystawca jednocześnie postanawia, iż ww. bracia i ich spadkobiercy nie powinni być wzywani przed sąd miejski w Nysie (Nisa) i Głuchołazach (Czeginhals), lecz przed sąd taki, jak dla innych wasali biskupich.

Świadkowie: Haulus Czambory marszałek. Jan Advocati (Johannes) starosta ziemi nyskiej (Nisensis), Andrzej Przechod (Andreas), Cunczco de Muschczin i Mikołaj z Poznania (Nicolaus de Poznania) proboszcz kościoła w Zwróconej k. Ząbkowic Śl. (Proczan), notariusz dworu biskupiego qui presencia habuit in comisso.


Kopia: łac.. AP Wrocław, Rep. 31, sygn. 1A. s. 35.
Regest: Quellen und Darstellungen zur schlesischen Geschichte, t. X. s. 24, nr 23.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów