Rozmiar: 15909 bajtów

- 185 -

1360, 15 VI, Praga (Praga)

an st. Veits Tag. Regnorum XIIII anno Imperii VI

Karol IV cesarz (Karll ... Romischer Kayser) ogłasza, że ustanowił niegdyś Przemka I księcia cieszyńskiego (Przymko Hertzogen von Teschen) opiekunem trzech córek nieżyjącego Bolka księcia kozielskiego (Hertzog Bolcken von der Kosel), a mianowicie Elżki (Elsken), Eufemii (Offken) i Bolki (Bocken). Przemko na swoją żonę wybrał Elżkę, Ofkę przeznaczył Wacławowi księciu niemodlińskiemu (Wentzlawen Hertzogen von Falckenberg), a Bolkę Czenkowi z Wartemberka (Czdencken von Wartenberg, Czechy). Cesarz uznaje trzy księżniczki za pełnoletnie i pełnoprawne właścicielki połowy Bytomia (Bytum), Toszka (Tost) i Pyskowic (Peisenkrezen) z okręgiem. Od św. Michała w ciągu 4 lat ma się odbyć ślub Ofki z Wacławem, a w ciągu 4 lat od ślubu Przemek ma wypłacić im 1500 kóp groszy. W wypadku śmierci Ofki w ciągu tych lat jest on zwolniony od tej spłaty, w wypadku zaś śmierci Wacława w ciągu tych lat Przemko powinien sprawować opiekę nad Ofką. Wystawca zobowiązuje mieszczan ww. miast do złożenia hołdu Przemkowi I księciu cieszyńskiemu oraz poleca Bolkowi I Starszemu (Bolke der Eltere) i jego synowi Wacławowi (Wentzlaw) oraz Przemkowi I cieszyńskiemu w ciągu 3 tygodni wprowadzić powyższe postanowienia w życie.

Druk: Lehns u. Besitzurk., II, s. 647, nr 7.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów