Rozmiar: 15909 bajtów

- 186 -

1360, 16 VI, Praga (Praga)

indiccione XIII, XIV Kal. iuli regnorum XIV, imperii sexto

Karol IV cesarz zaświadcza, że w jego obecności Przecław biskup wrocławski (Preczlaus ... Wratyslaviensis) nabył dożywotnio dla siebie, swojego bratanka Jaracza (Jaraczius) i panny Jadwigi córki Hinka z Nachodu (Hedwigis ... Hinko de Nachod, Czechy) 2/3 domu Meynlina syna nieżyjącego Rokyzanerii mieszczanina praskiego (Pragensis), a 1/3 nabył Piotr (Petrus) prepozyt wrocławski, Petrussa jego matka oraz bratanica Anna (Anna), córka nieżyjącego Mikołaja (Nicolaus).

Ekscerpt: RBM, VII, 2, s. 348, nr 552.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów