Rozmiar: 15909 bajtów

- 193 -

1360, 26 VI, Wrocław (Wratislauia)

VI Kal. Julii

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus ... Wratislauiensis) stwierdza, że w jego obecności Jan z Kątów Wrocławskich k. Wrocławia (Johannes de Kanth) inaczej zwany Sechsbechir, Katarzyna wdowa po piwowarze Hartusschim (Hartusschius) i jej syn Jan (Johannes) mieszczanie wrocławscy (Wratislavienses) sprzedali swoje dobra w Pilczycach k. Wrocławia (Pylsicz) ze wszystkimi prawami i dochodami za 350 grzywien joannicie Knechtowi de Hugewicz (Knecht) komendatorowi tynieckiemu (Thinciensis) i wrocławskiemu (Wratislauiensis), z których 260 przypadło Janowi Sechsbechir jako właścicielowi 3 części dóbr i Katarzynie (Katherina) oraz Janowi (Johannes) jako właścicielom 4 części. Wystawca nadaje ww. dobra Joannitom w lenno z prawem odkupu, zachowaniem praw i przywilejów aktualnych użytkowników tych dóbr i zatrzymaniem 4 grzywien rocznego czynszu na utrzymanie ołtarza Św. Jadwigi w katedrze wrocławskiej (Wrat[islauiensis]).

Świadkowie: Mikołaj z Bytomia (Nicolaus de Bythom) archidiakon głogowski (Glogouiensis), Konrad prokurator wrocławski (Conradus ... Wratislauiensis), Jaracius z Pogorzeli k. Brzegu (Pogrella) rycerz, Andrzej de Przechod (Andreas), Otto de Hugewicz, Henryk (Henricus) cześnik i Mikołaj z Poznania (Nicolaus de Poznania) pisarz dworu biskupiego.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac.. AA Wrocław, sygn. KK 8.
Kopia: łac., tamże. Liber Niger. s. 29a.
Regest: E.v. Haugwitz, Die Geschichte der Familie von Haugwitz. t. II, Lipsk 1910, s. 169, nr 36.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów