Rozmiar: 15909 bajtów

- 198 -

1360, 30 VI, Ziębice (Munstirberg)

in crastino b. Petri et Pauli

Agnieszka księżna Śląska, pani Ziębic i Strzelina (Agnes ... Slezie et Munstirbergensis ducissa necnon domina in Strelin) stwierdza, że należące do niej z nadania obecnie nieżyjącego jej męża Mikołaja (Małego), księcia Śląska i pana Ziębic (Nicolaus dux Slezie et Munsterbergensis), sądownictwo prowincjonalne w dwóch wsiach w dystrykcie strzelińskim, mianowicie Kępno k. Strzelina (Campin) i Górzec k. Strzelina (Gorcz), nadała Wilhelmowi (Wilhelmus) opatowi i klasztorowi Premonstratensów we Wrocławiu (Wrat[islauia]).

Świadkowie: Jan de Budow (Johannes), Witko Boemus, Bernard z Kotowic k. Wrocławia (Bernhardus de Kothewicz) - rycerze, Otto de Borsnicz, Jano ze Świn k. Jawora (Swyn), Peczko (Petzscho) i Mikołaj de Ponekow notariusz dworski.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 387.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów