Rozmiar: 15909 bajtów

- 199 -

1360, 1 VII

fer. quarta post Petri et Pauli

Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jescho de Smoltz) wraz z synem nadaje Ottonowi (Ottho) synowi nieżyjącego Mikołaja z Nysy (Nicolaus de Nisa), mieszczaninowi wrocławskiemu (Wrat[islauiensis]), 8 łanów ornych z folwarku Marcinkowice k. Wrocławia (Marzinkowitz) wolne od wszelkich obciążeń, ze wszystkimi prawami, a szczególnie z wyższym i niższym sądownictwem.

Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 2, s. 742.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów