Rozmiar: 15909 bajtów

- 200 -

1360, 1 VII

fer. quarta post Petri et Pauli

Thasso, Jan proboszcz w Usker i Elgerus bracia de Kessow nadają braciom Mikołaja z Jaśkowic Legnickich k. Legnicy (Jeschkindorff) swoje dobra w Szczepanowie k. Środy Śl. (Stephandsdorff) wraz ze wszystkimi prawami, z obowiązkiem dostarczania corocznie klasztorowi Św. Klary we Wrocławiu 1 wozu marsjańskiego napoju "martialis potus" oraz piwa.

Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,4, s. 2701.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów