Rozmiar: 15909 bajtów

- 201 -

1360, 2 VII

indictione XIII, secunda die mensis Julii, pontificatus ... Innocentii pape VI anno VIII

Amboldus syn Jana de Campino (Johannes), kleryk diecezji gnieźnieńskiej (Gneznensis) i notariusz publiczny, stwierdza, że w jego obecności Mikołaj Gansbis (Nicolaus), Jan Ulmbruch (Johannes) jego zięć (gener), Piotr Jansdorf (Petrus), Villus de Ruchwalt, Jan z Bierutowa k. 0leśnicy (Johannes de Bertoldi Civitate), Jan Schular (Johannes) występujący w imieniu swojego ojca oraz Teodoryk Pragar (Theodoricus) mieszczanie wrocławscy (Wratislavienses) oświadczyli, że otrzymali od Arnolda de Caucina (Arnoldus) nuncjusza papieskiego na Polskę (Polonia) i Węgry (Ungaria) należne kamerze apostolskiej 1000 florenów w złocie, które papież poleca wypłacić Antoniemu (Anthoniusj i Guidonowi (Guidonus) mieszczanom i kupcom asteńskiem (Astensis, Włochy) Manuelowi de Bota (Manuel) i ich prokuratorom lub komukolwiek z Brugii (Villa Brugensi Belgia).

Świadkowie: Klemens (Clemens) kanonik, Mikołaj Ryk (Nicolaus) wikariusz i altarzysta wrocławski (Wratislaviensis), Jan Grudentz (Johannes) hospita ww. nuncjusza, Marcin (Martinus) proboszcz kościoła w Radlow k. Krakowa i Jan (Johannes) świecki z Wilcow w diecezji wrocławskiej (Wratislaviensis).


Druk: VMPL, I. s. 597, nr 800.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów