Rozmiar: 15909 bajtów

- 206 -

1360, 10 VII, Villeneuve les Avignon (Villanoua Auinionensis diocesis, Francja)

VI Id. Julii a. octavo

Henryk syn nieżyjącego Henryka z Chróściny k. Grodkowa (Henricus natus quondam Henrici de Valkenow) otrzymuje od papieża Innocentego VI prowizję na wikariat w kościele wrocławskim, z którego dochód nie może przekraczać 45 florenów rocznie, natomiast Jan zwany z Chróściny k. Grodkowa (Johannes dictus de Walkenow) prezbiter i wikariusz otrzymał parafię w Pothwinsdorf jako beneficjum.

Świadkowie: Arnold de Zynia z diecezji Minden (Niemcy), Ditrich z Minhausen (Dietricus, Niemcy) i Arnold syn Jana (Arnoldus Johannis).


Regest: J. P. Kirsch, Die päpstlichen Annaten in Deutschland, Padeborn 1903, t. I, s. 280, nr 121; MVB, II, s. 440, nr 1100.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów