Rozmiar: 15909 bajtów

- 211 -

1360, 22 VII, Lubin (Lubin)

an st. Marien Magdalalen Tag

Ludwik I (Lud[wicus]) książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że w jego obecności Selstrengyne sprzedała 4 grzywny rocznego czynszu za 20 grzywien ze swych dóbr w Pieszkowie k. Lubina (Peczkindorf, Pleczkondorf) Peszowi Heckil (Pesche) i jego spadkobiercom z prawem odkupu przez sprzedającą lub jej spadkobierców za tę samą cenę.

Świadkowie: Petschen Lemberg, Henryk Rabenow (Heynrich), Henryk z Żar (Heynrich von Sar), Rulo, Wacław (Wenczlaw), Henryk von Redirn (Heynrich) i Hanos Dammrow.


Kopia: niem., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 319.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 127v; Z.f.G.Schl., VI, s. 26, nr 244.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów