Rozmiar: 15909 bajtów

- 212 -

1360, 22 VII, Lubin

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy zatwierdza sprzedaż 2 łanów bez 3 prętów w Crechen k. Lubina z łąkami, drzewostanem i wszystkimi przynależnościami przez Macza, jego żonę Wychnę, jego brata Jokusza (Jocusch) i ich siostry Adelajdę (Alheyt), Jadwigę, Katarzynę, Małgorzatę, spadkobierców zmarłego Marcina Zholna, ich bratu Henrykowi za 31 1/2 grzywny.

Regest: Z.f.G.Schl., VI, s. 26, nr 245.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów