Rozmiar: 15909 bajtów

- 214 -

1360, 25 VII

die Jacobi

Franczko de Porsnicz (Franzco) rycerz nadał swojemu bratu Janowi (Johannes) rycerzowi 3 łany oczynszowane we wsi Wilkow, co potwierdza Konrad de Valkinhayn (Conrad) starosta wrocławski.

Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,4, s. 2914.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań ¦l±skoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty ¦l±skie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów