Rozmiar: 15909 bajtów

- 215 -

1360, 26 VII, Wrocław (Wrat[islauia])

VII Kal. Augusti

Piotr z Opola (Petrus de Opol) kanonik i oficjał wrocławski (Wratislauiensis) stwierdza, że w jego obecności Piotr z Nysy (Petrus de Nysa) syndyk i prokurator prepozyta, dziekana i całej kapituły głogowskiej (Glogouiensis) oraz Jan de Falkenow (Johannes) kanonik i prebendariusz wrocławski zwrócili się z prośbą do Jana de Cunczindorf (Johannes) kleryka i notariusza o sporządzenie transumptów następujących dokumentów:

1. 1320, 5 XII, Brzeg, Bolesław III ksiáżę Śląska i pan Legnicy sprzedaje Krystianowi (Cristanus) opatowi i klasztorowi Cystersów w Henrykowie (Heynrichow) wieś Bolechów (Bolechow) w dystrykcie oławskim (por. R.z.schl.Gesch., nr 4076).

2. 1255, Lyssin, Konrad I książę Śląska i pan Głogowa nadaje kolegiacie głogowskiej wieś Studzionki (Steudelwitz) k. Głogowa (por. R.z.schl.Gesch., nr 888).

Po uznaniu przez ww. Piotra tych dokumentów za autentyczne Jan de Cunczindorf (Johannes) kleryk i notariusz publiczny sporządza ich transumpt.

Świadkowie: Jan z Oławy (Johannes de Olauia) wikariusz, Jan Conoplath (Johannes) wikariusz i altarzysta wrocławski (Wrat[islauiensis]), Piotr de Cunczindorf (Petrus), Erazm z Wołowa (Erasmus de Wolauia), Marcin z Piotrowiczek k. Trzebnicy (Martinus de Petirwicz), Mikołaj Sculteti (Nicolaus) - klerycy i notariusze publiczni, i Jan de Cunczindorf (Johannes) notariusz publiczny, który sporządził niniejszy dokument.

Fragment pieczęci oficjała wrocławskiego.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 76, nr 74.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów