Rozmiar: 15909 bajtów

- 216 -

1360, 26 VII, Norymberga (Nuremberg)

indictione XIII, VII Cal. Augusti. Regnorum nostrorum anno Romani XV, Boemie XIV, Imperii vero VI-to

Karol IV cesarz (Karolus IV) we własnym imieniu i następców zobowiązuje się wobec Kazimierza Wielkiego króla Polski (Kazimirus Rex Poloniae) nie podejmować starań o oddzielenie biskupstwa wrocławskiego (Wratislaviensis) od metropolii gnieźnieńskiej (Gneznensis).

Druk: CGD, I, s. 1235, nr 221; Darstellungen und Quellen zur schlesischen Geschichte, t. I, s. 46; KDW, III, nr 1439.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów