Rozmiar: 15909 bajtów

- 219 -

1360, 29 VII, Wrocław (Wrat[islauia])

IV Kal. Augusti

Erazm syn Jana Seydoro z Wołowa (Erasmus quondam Johannis Seydoro de Wolauia), notariusz publiczny, na polecenie Piotra z Opola (Petrus de Opol) kanonika i oficjała wrocławskiego (Wratislauiensis) sporządza transumpt 2 dokumentów:

1. 1261, 25 V, Głogów, Konrad I książę Śląska i pan Głogowa zatwierdza dotychczasowe nadania na rzecz kolegiaty głogowskiej (por. R.z.schl.Gesch., nr 1083).

2. 1318, 14 XII, Bolesław III książę Śląska i pan Legnicy stwierdza, że Heidinricus de Mulheym mieszczanin wrocławski sprzedał mu m. in. wieś Bolechów k. Oławy (Bolechow), którą tenże nadał Krystianowi (Crystanus) opatowi i klasztorowi Cystersów w Henrykowie (por. R.z.schl.Gesch., nr 3869).

Świadkowie: Jan z Oławy (Johannes de Olauia) wikariusz i altarzysta kościoła katedralnego wrocławskiego (Wrat[islauiensis]), Jan de Cvunczindorph (Johannes), Piotr de Cvenczendorph (Petrus), Wacław de Lulcz (Wenczeslaus), Marcin z Piotrowiczek k. Trzebnicy (Martinus de Petirwicz), Mikołaj Sculteti (Nicolausj notariusz publiczny i kleryk, Erazm syn Jana Seydoro z Wołowa (Erasmus quondam Johannis Seydoro de Wolauia), kleryk diecezji wrocławskiej (Wrat[islauiensis]) i notariusz publiczny, który z polecenia Piotra z Opola spisał ten dokument.


Oryg.: łac., AP Wrocław, sygn. Rep. 76. nr 75


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów