Rozmiar: 15909 bajtów

- 222 -

1360, 2 VIII

Innocenty VI papież stwierdza, iż w związku z otrzymaniem przez Henryka syna nieżyjącego Henryka z Chróściny k. Grodkowa (Henricus quondam Henrici de Walkenow), kleryka diecezji wrocławskiej (Wratislauiensis), wikariatu w kościele w Pothwinsdorf, z którego roczny dochód nie może przekroczyć 45 florenów, wakującego po Janie zwanym z Chróściny k. Grodkowa (Johannes dictus de Walkenow) prezbiterze, ww. Henryk zobowiązany jest uiszczać roczną opłatę na rzecz komory apostolskiej w święto Marii Magdaleny (22 VII) pod karą 100 florenów.

Świadkowie: Arnold de Zynna (Arnaldus) z diecezji Minden (Niemcy), Ditricus z Minhausen (Niemcy) i Arnold syn Jana (Arnaldus Johannis).


Regest: MVB, II, s. 445, nr 1112.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-Dubis



Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów