Rozmiar: 15909 bajtów

- 224 -

1360, 13 VIII, Lubin (Lubbin)

fer. quinta ante festum Assumpcionis Marie

Ludwik I (Lud[vicus]) książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza. że w jego obecności Piotr (Petrus), Jan (Johannes) i Rulo synowie Jeklona de Kordbog (Jeklo) zrzekli się przyszłego spadku po rodzicach na rzecz swojego ojca ww. Jeklona (Jeklonus) oraz pozostałych spadkobierców w dobrach Księginice k. Lubina (Knegnicz). Wystawca wyraża zgodę na owo zrzeczenie.

Świadkowie: Teodoryk z Groszowa k. Złotoryi (Theodoricus de Rechinberg), Pescho ze Lwówka Śl. (Lemberg), Fryderyk de Medsow (Fredricus), Jan Unru (Johannes) de Theperdorf, Both de Bruakschdorf, Teodoryk de Redirn (Theodoricus) i Jan (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21 sygn. 1A, s. 102; tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s.103.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów