Rozmiar: 15909 bajtów

- 225 -

1360, 16 VIII

Rajcy oławscy stwierdzają, że Mikołaj Rostil (Nicolaus) łaziebnik oławski wraz ze swą żoną Agnieszką sprzedali Hartliebowi z Grodkowa oraz Mikołajowi z Bolesławca 2 grzywny rocznego czynszu z łaźni w Oławie.

Regest: AP Wrocław, Repertorium, Rep. 68, s. 9173, nr 36.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów