Rozmiar: 15909 bajtów

- 226 -

1360, 16 VIII, Villeneuve les Avignon (Villanova Avinionensis diocesis. Francja)

XVII Kal. Septembris a. octavo

Paweł biskup Freising (Paulus ... Frisingensis, Niemcy) zwraca sie z pro¶b± do papieża Innocentego VI o prowizję na kanonikat z ekspektatyw± na prebendę w ko¶ciele wrocławskim (Wratislauiensis) dla swojego sługi Jana syna Herdana (Johannes Herdani), prezbitera diecezji ołomunieckiej.

Regest: MVB, II, s. 445, nr 1115


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań ¦l±skoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty ¦l±skie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów