Rozmiar: 15909 bajtów

- 232 -

1360, 16 VIII, Villeneuve les Avignon (Villanova Auinionensis diocesis, Francja)

XVII Kal. Septembris

Jan de Lobensteyn brat Pawła biskupa Freising (Johannes ... Pauli ... Frisingensis, Niemcy) zwraca się z pro¶b± do papieża Innocentego VI o prowizję na beneficjum, którego obsadzenie należy do biskupa ołomunieckiego (0lomucensis), dla Mikołaja syna Andrzeja de Baurowicz (Nicholaus Andree), prezbitera diecezji wrocławskiej (Wratislauiensis).

Regest: MBV, II. s. 448, nr 1120; Bull. Pol., II, s. 166, nr 1018.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań ¦l±skoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty ¦l±skie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów