Rozmiar: 15909 bajtów

- 236 -

1360, 17 VIII, Villeneuve les Avignon (Villanova Auinionensis diocesis, Francja)

XVI Kal. Septembris a. octavo

Kazimierz Wielki król Polski (Kazimirus rex Poloniae) zwraca się z prośbą do papieża Innocentego VI o prowizję na kanonikat w kościele wrocławskim z ekspektatywą na prebendę dla Mateusza syna Borzesława de Stachau (Matteus Borzeslai de Stachow), mimo iż posiada on m.in. prebendę w kościele Św. Krzyża we Wrocławiu.

Regest: MVB, II, s. 450, nr 1123.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów