Rozmiar: 15909 bajtów

- 237 -

1360, 17 VIII, Villeneuve les Avignon (Villanova Auinionensis diocesis, Francja)

XVI Kal. Septembris a. octavo

Innocenty VI papież poleca arcybiskupowi gnieźnieńskiemu (Gneznensis) troszczyć się o prowizję na kanonikat w kościele wrocławskim z ekspektatywą na prebendę dla Mateusza syna Borzesława de Stachau (Matheus Borzellay de Stachow).

Regest: MVB, II, s. 451, nr 1124; Bull. Pol., II. s. 169, nr 1033.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów