Rozmiar: 15909 bajtów

- 239 -

1360, 17 VIII, Villeneuve les Avignon (Villanova Auinionensis diocesis, Francja)

XVI Kal. Septembris a. octavo

Belico zwany Belik i Juta córka Czaca (Jutta filia Czaconis), rycerza z diecezji wrocławskiej, zwracaj± się do papieża Innocentego VI, aby uznał zawarte przez nich małżeństwo za legalne, gdyż wiedz±c że s± ze sob± spokrewnieni w 4 pokoleniu nie byli ¶wiadomi, iż nie mog± z tego powodu zawrzeć małżeństwa, a także prosz± o uznanie ich potomstwa za legalne.

Regest: MVB, II, s. 451, nr 1125; Bull. Pol., II, s. 166, nr 1020.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań ¦l±skoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty ¦l±skie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów