Rozmiar: 15909 bajtów

- 240 -

1360, 17 VIII, Villeneuve les Avignon (Villanova Auinionensis diocesis, Francja)

XVI Kal. Septembris a. octavo

Karol IV cesarz (Karolus Romanorum imperator) zwraca się z prośbą do papieża Innocentego VI o prowizję na godność lub urząd kościelny wakujące obecnie lub w przyszłości w kościele wrocławskim (Wratislauiensis) dla Zbigniewa Włosta (Segneus Wlostey) kapelana cesarskiego, mimo iż posiada on inne prebendy.

Regest: MVB, II, s. 452, nr 1128.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów