Rozmiar: 15909 bajtów

- 242 -

1360, 20 VIII, Wrocław (Wratislauia)

XIII Kal. Septembris

Kapituła wrocławska (Wratislauiensis) stwierdza, że w jej obecności stawił się Jan (Johannes) i jego rodzony brat Jakub (Jacobus) mieszczanie wrocławscy (Wratislauienses) oraz ich matka Klara (Clara) wdowa po Janie z Osiny Wielkiej k. Ząbkowic Śl. (Johannes de Nosin), niegdyś mieszczaninie wrocławskim (Wrat[islauiensis]). Wówczas ww. Jakub sprzedał swojemu bratu Janowi i jego następcom należącą do niego część ojcowizny w folwarku Wysoka k Wrocławia (Wyssoka) ze wszystkimi prawami, w tym z prawem alienacji i dochodami za 150 grzywien. Kapituła zatwierdza tę transakcję.

Świadkowie: Mikołaj de Pannowicz (Nicolaus) kustosz wrocławski (Wratislauiensis), Mikołaj de Schellindorph (Nicolaus) kantor głogowski (Glogouiensis), Jakub Augustini (Jacobus) archidiakon legnicki (Legnicensis), Piotr z Gostynia k. Poznania (Petrus de Gostina), Jan z Lubeki (Johannes de Lubek, Niemcy), Szymon z Legnicy (Symonus de Legnicz), Otto z Brna (Brunna, Czechy), Beldo z Prószkowa k. Opola (Proskow), Jan Brunonis (Johannes), Mikołaj de Ponkow (Nicolaus), Klemens z Wiązowa k. Strzelina (Clemens de Wansow), Otto de Schutkowicz i Maciej de Pannowicz (Mathias) - kanonicy wrocławscy (Wratislauienses), Arnold de Richinbach (Arnoldus), Franczko de Setyn (Franczco), Mikołaj zwany Orburer (Nicolaus) - mieszczanie wrocławscy (Wrat[islauienses]), i Henryk z Wrocławia (Henricus de Wrat[islauia]) subnotariusz kapituły wrocławskiej (Wrat[islauiensis]) qui presencia habuit in commisso.

Pieczęć kapituły wrocławskiej.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. BB 10.
Kopia: łac., tamże, Liber Niger, s. 34a.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów