Rozmiar: 15909 bajtów

- 245 -

1360, 27 VIII, Brzeg (Brega)

die st. Rufi martiris

Ludwik I (Lud[vicus]) książę Śląska i pan Legnicy stwierdza, że w jego obecności Endirco syn nieżyjącego Hensilona zwanego Snyder (Hensilonus), mieszczanin brzeski (Bregensis), nadał testamentem swojemu bratu Janowi (Johannes) kapelanowi książęcemu oraz proboszczowi w Zielęcicach k. Brzegu (Grunygin) wszystkie dobra przypadające mu w spadku po rodzicach, a położone w tychże Zielęcicach z prawem alienacji. Wystawca zatwierdza to nadanie.

Świadkowie: Hartlibus z Grodkowa (Grotkow), Mikołaj z Bolesławca (Nicolaus de Boleslauia) kapelan książęcy, Peczco z Młodoszowic k. Brzegu (Czindal) i Hermanus de Hugwicz.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 33, nr 83.
Regest: Z.f.G.Schl., VI, s. 27, nr 248.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów