Rozmiar: 15909 bajtów

- 246 -

1360, 29 VIII, Wrocław (Wrat[islauia])

fer quarta, in festo decollacionis st. Johannis baptiste

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus ... Wratislauiensis) za zgodą kapituły wrocławskiej (Wrat[islauiensis]) nadaje dożywotnio Stefanowi Gromasii (Stephanus) kanonikowi poznańskiemu (Poznaniensis), altarzyście wrocławskiemu (Wratislauiensis) i byłemu notariuszowi biskupiemu wraz ze wszystkimi dochodami wsie położone na pograniczu Śląska i Wielkopolski w pobliżu zamku Bolesławice nad Prosną (Bolezlauia) i Kępna (Langinfurt sive Campno), a mianowicie: Chlewo (Chleuo), Bobrowniki, Skarydzów (Sczarzewo, Scarzeczowo), Wyszonów (Wysschonaw), Jutrków (Jutrcow), Lubczyn ,(Lubczyn), Mirków (Myrcow), Olszowa (Olschowa), Janków (Jancow), Siemianice (Semyianowicz), Raków (Raccowo), Trzcinica (Trczenicza), Grębanin Mały (Grambaninum), Myjomice (Myiomicz), Domanin (Domanino), Mikorzyn (Mycorszino), Rogaszyce (Rogasschicze), Kochłów (Clochlowo), Łaziska (Laszyscze), Parzynów (Parsnovo), Ostrzeszów (Antiquum Schiltberg sive Ostrzeschow), Doruchów (Doruchow), Świba (Swiba), Przytocznica (Prszetocznicza) i Gszeszycze, z zastrzeżeniem, że ma on płacić biskupowi 4 grzywny rocznie. Po śmierci ww. Stefana wsie te miały powrócić na własność kościoła wrocławskiego (Wrat[islauiensis]).

Świadkowie: Mikołaj de Panewicz (Nicolaus) kustosz, Piotr z Gostynia k. Poznania (Petrus de Gostina), Jan z Lubeki (Johannes de Lubek, Niemcy), Szymon z Legnicy (Symonus de Legnicz), Mikołaj de Schellindorf kantor głogowski (Nicolaus ... Glogouiensis), magister Beldo z Prószkowa k. Opola (Beldo de Proskow), Otto z Brna (Otto de Brunna, Czechy), Jakub Augustini (Jacobus) archidiakon legnicki (Legniczensis), Jan Brunonis (Johannes), Klemens z Wiązowa (Clemens de Wansow), Otto de Schotkowicz, Mikołaj de Ponkow (Nicolaus), Maciej de Panewicz (Mathias) - kanonicy wrocławscy (Wrat[islauienses]), oraz Albert z Zatora (Albertus de Zator) proboszcz w Sośnicy k. Wrocławia (Schosnycz), Grzegorz (Gregorius) doradca przy kościele Św. Krzyża we Wrocławiu (Wrat[islauia]), Jan z Wrocławia (Johannes de Wratizlauia) i Mikołaj z Poznania (Nycolaus de Poznania) proboszcz w Zwróconej k. Ząbkowic Śl. (Proczano) - notariusze kurii biskupiej, oraz Henryk (Henricus) notariusz kapituły (wrocławskiej).

Dwie pieczęcie: biskupa wrocławskiego i kapituły.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. KK 59.
Kopia: łac., tamże, Liber Niger, s. 202v.
Druk: Urk. z. G.d.Bisth. Breslau, s. 332, nr 292.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów