Rozmiar: 15909 bajtów

- 249 -

1360, 1 IX, Brzeg (Brega)

die st. Egidii Abbatis

Ludwik (Lud[wicus]) książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że w jego obecności Mikołaj z Żernik k. Wrocławia ( Nicolaus de Noua ecclesia) sprzedał 4 grzywny Katarzynie (Katherina) wdowie po Hanku Wynner (Hanco) mieszczaninie brzeskim (Bregensis) i jej spadkobiercom za pośrednictwem swego zięcia (gener) Marcina z Miłonowa k. Oławy (Martinus de Mylnow) pół łanu oczynszowanego w Michałowicach k. Brzegu (Michilwicz) z prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Schenco z Kruszyny k. Brzegu (Schonow), Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Henryk z Groszowa k. Złotoryi (Henricus de Rechinberg), Szymon Qwos (Symonus), Jesco Qwos, Teodoryk de Redirn (Theodoricus) i Jan (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 106.
Regest: CDS, IX, s. 29, nr 189; Z.f.G.Schl., VI, s. 27, nr 249.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów