Rozmiar: 15909 bajtów

- 250 -

1360, 1 IX, Avignon (Auinion, Francja)

Kal. Septembris a. octavo

Ortolfus arcybiskup salzburski (Salzeburgensis, Niemcy) zwraca się z pro¶b± do papieża Innocentego VI o prowizję na godno¶ć lub urz±d, którego obsadzenie należy do biskupa wrocławskiego (Wratislaviensis), dla Szymona z Legnicy (Simonus de Legnicz).

Regest: MVB, II, s. 456, nr 1139.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań ¦l±skoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty ¦l±skie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów