Rozmiar: 15909 bajtów

- 252 -

1360, 3 IX, Brzeg (Brega)

fer. quinta ante festum Nativitatis Marie Virginis gloriose

Ludwik I (Lud[wicus]) książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że Elżbieta córka nieżyjącego Hanca Qwas (Elizabeth filia quondam Hanconis Qwas) i żona Grzegorza zwanego Sagadil (Gregorius) za zgodą swojego męża sprzedała braciom Szymonowi (Simonus) i Franczkowi (Franczko) zwanym Qwos oraz ich spadkobiercom karczmę oraz 5 grzywien czynszu z 2 1/2 łanu w Piskorzowie k. Oławy (Antiqua Piskerow) z prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Schenco z Kruszyny k. Brzegu (Schonow), Henryk Sagadil (Henricus), Ydsico Cursantka, Hanco Jezir, Konrad de Borsnicz (Conradus).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 102.
Regest: Z.f.G.Schl., VI, s. 27, nr 250.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów