Rozmiar: 15909 bajtów

- 259 -

1360, 18 IX, Brzeg

Ludwik I książę Śląska i pan Brzegu zatwierdza dokument Henryka IV księcia Śląska i pana Wrocławia z 1284 r., 18 IX. dla rycerza Sandka, syna Jana z Lubszy k. Brzegu (Sandco ... Johannes de Lubsch).

Regest: Z.f.G.Schl., VI, s. 27.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów